۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۴:۲۳
اختتامیه بازی های لیگ فوتسال پایگاه های بسیج حوزه امام جعفر صادق(ع) رودان
مسابقات لیگ فوتسال پایگاه های بسیج رودان با شرکت ۱۲ تیم از پایگاه های بسیج در دو گروه ۶تیمی در پنج زمین چمن مصنوعی محلات مختلف شهر رودان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۴:۲۳
اختتامیه بازی های لیگ فوتسال پایگاه های بسیج حوزه امام جعفر صادق(ع) رودان
مسابقات لیگ فوتسال پایگاه های بسیج رودان با شرکت ۱۲ تیم از پایگاه های بسیج در دو گروه ۶تیمی در پنج زمین چمن مصنوعی محلات مختلف شهر رودان برگزار شد.