۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ۰۶:۰۵
طرح تحول محلات
دوره توانمندسازی و توجیهی دبیران و اعضای قرارگاه های شش گانه طرح تحول محلات رودان با حضور مسئولان قرارگاه مرکزی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ومسئول یاوران رسانه مساجد و محلات سپاه استان برگزار شد.
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ۰۶:۰۵
طرح تحول محلات
دوره توانمندسازی و توجیهی دبیران و اعضای قرارگاه های شش گانه طرح تحول محلات رودان با حضور مسئولان قرارگاه مرکزی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ومسئول یاوران رسانه مساجد و محلات سپاه استان برگزار شد.